ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΛΟΥΠΗΣ Α.Ε.

pic.jpg
Καζούλη 1
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 22932
e-mail: papakon_seva@hotmail.com
Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2016    
Χρήση 2015    
Χρήση 2014    
Χρήση 2013    
Χρήση 2012    
     
     
Ανακοινώσεις